Bättre matchning inför yrkesval

Skriftlig fråga 2019/20:686 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Vi ser i dag en stor brist på behöriga och skickliga lärare ute i våra skolor i riket i stort. En alltför stor andel av våra högskolor och universitet får inte ut studenter i den takt som vore önskvärt, och än mer oroande är det att en betydande andel av de examinerade studenterna sedan inte stannar i läraryrket.

Uppenbart är att vi har en brist på matchning mellan de studenter som tar sig in på utbildningen och de förväntningar som finns inför vad arbetet kommer att innebära.

Utan en bättre matchning riskerar vi att människor lägger ned tid på en utbildning de sedan inte har användning av. När yrkesvalet blir ett annat medför det även stora kostnader då utbildningen inte leder till förväntat antal utexaminerade som sedan verkar som yrkesskickliga lärare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att skapa en bättre matchning för studenter inför yrkesval exempelvis till läraryrket? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Svarsdatum: 2020-01-02 Sista svarsdatum: 2020-01-02
Svar på skriftlig fråga