behov av en gemensam europeisk sexköpslag

Skriftlig fråga 2003/04:727 av Hassan, Maria (s)

Hassan, Maria (s)

den 11 februari

Fråga 2003/04:727

av Maria Hassan (s) till justitieminister Thomas Bodström om behov av en gemensam europeisk sexköpslag

Sexköpslagen trädde i kraft år 1999. Sedan dess har det blivit något svårare för hallickar att verka i Sverige. I och med Internet har hallickarnas beteende kommit att förändras. De förmedlar numera kontakter med hjälp av hemsidor. På så sätt når de en betydligt större krets av män. Genom denna utveckling fungerar numera Sverige inte längre bara som en destination för handel med kvinnor, utan även som ett transitland. Kvinnorna hyrs ut till hallickar i grannländerna som exempelvis Norge. I vårt grannland har man inte samma lagstiftning. Konsekvenserna av en differentierad lagstiftning blir bland annat att hallickarna i Sverige får provision på intäkterna.

Allt tyder på att den lukrativa och vidriga verksamheten inte kan bekämpas effektivt utan gemensam lagstiftning i Europa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Thomas Bodström om han kommer att verka för att den europeiska unionen inför en gemensam sexköpslag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-11 Anmäld: 2004-02-12 Besvarad: 2004-02-18 Svar anmält: 2004-02-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-18)