Behov av utländsk arbetskraft inom andra branscher än it-sektorn

Skriftlig fråga 2017/18:804 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

I medierna uppmärksammas gång på gång hur anställda och egenföretagare som bor och studerar eller arbetar i Sverige riskerar utvisning. Mest uppmärksamhet väcker it-experter som utvisas trots att de har jobb och försörjer sig själva och sina familjer. Dessa fyller ett behov i Sverige inom kompetensområden där vi har stora brister och där branschen skriker efter arbetskraft.

Men problemet är tyvärr stort även inom andra branscher. I Båstad finns exempelvis en krögare som kämpar för sin krogs överlevnad på grund av att han inte får behålla sina kockar, respektive att det tar för lång tid att få tillstånd att anställa nya kockar från utlandet. I flera år har han lagt mycket tid och energi på att säkerställa att han kan säkra kompetensen i köket, men nu verkar det som att det inte längre går. Hans nuvarande kockar får inte vara kvar. Han annonserar hos Arbetsförmedlingen, men det kommer inga kvalificerade ansökningar från kockar i Sverige så kockar från utlandet vore hans enda möjlighet.

Med anledning av det som anförts ovan är min fråga till statrsådet Heléne Fritzon:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för företag att behålla, respektive få tillstånd att anställa, utländsk arbetskraft

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-16 Överlämnad: 2018-02-19 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga