Behovet av batterimetaller

Skriftlig fråga 2019/20:77 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Nyligen belyste Sveriges Radio i en serie program de bekymmer som elbilar skapar för miljön och då främst i spåren av rovdrift på batterimetaller i Kina.

Den globala efterfrågan av batterier stiger och med detta följer ett ökat behov av batterimetaller. Batterierna i sin tur är direkt avgörande för den snabba teknikutveckling vi har i dag inom vardagselektronik och grön teknik.

Det är naturligtvis önskvärt att utvinningen av dessa eftertraktade metaller i ökad utsträckning sker i länder med höga miljökrav, exempelvis Sverige.

I höstbudgeten skriver regeringen: Ökad efterfrågan på batterier till följd av utvecklingen inom förnybar energi och produktion av högteknologiska produkter har drivit upp efterfrågan på metaller som tidigare inte varit särskilt eftertraktade. Behovet av batterimetaller, exempelvis kobolt, litium, grafit och nickel, har bl.a. belysts av den europeiska batterialliansen (EBA).

Med anledning av miljöproblematiken och det stigande behovet av batterier vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Ämnar ministern på något sätt agera för att skapa incitament för utvinning av batterimetaller i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-02 Anmäld: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga