Behovet av en tullstation

Skriftlig fråga 2013/14:490 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 13 mars

Fråga

2013/14:490 Behovet av en tullstation

av Lars Mejern Larsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

E16 går tvärs igenom Sverige och Norge, från Gävle till Bergen. Gränsavsnittet ligger mellan Torsby och Kongsvinger, men det är inte lätt att se. E16 är nämligen den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket.

Vid en träff med Sveriges Åkeriförening och tulltjänstemän vid den befintliga tullstationen i Eda framkom behovet av en ny station vid motorvägen. En tullstation längs E16 skulle tjäna flera syften, förutom klareringen även kontrollen av smugglare. Gränsen i Eda utgör också gräns mellan EU och tredje land (Norge), varför en tullstation inte enbart är en svensk angelägenhet. En möjlighet som kom upp på mötet för att lösa problemet är att flytta den befintliga stationen i Åsnes till Lekvattnet.

Det är orimligt att det i dag inte finns en station vid den viktiga Europavägen.

Fråga:

Är finansministern beredd att vidta några åtgärder för att en tullstation ska upprättas vid den svensk-norska gränsen på E16?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)