Behovet av faktauppgifter angående utnyttjandet av det fria skolvalet

Skriftlig fråga 2013/14:485 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 12 mars

Fråga

2013/14:485 Behovet av faktauppgifter angående utnyttjandet av det fria skolvalet

av Mats Pertoft (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Det fria skolvalet har alltmer hamnat i skolvalets fokus. Tyvärr haltar denna debatt och blir lätt ideologiskt infekterad på grund av bristande faktaunderlag.

Det fria skolvalet handlar om rätten för elever och föräldrar att fritt välja skola, särskilt på grundskolenivå. Här vet vi väldigt väl hur många elever som väljer fristående skola. Men det fria skolvalet handlar i lika hög grad om rätten att välja en annan kommunal skola för sin skolgång än den kommunala skola där man är basplacerad. Hur många som utnyttjar denna senare rättighet vet vi i princip ingenting om.

Jag har efterlyst siffror om hur många elever som utnyttjar det fria skolvalet genom att välja en annan kommunal skola än den som de är basplacerade i hos såväl Skolverket som SKL och RUT, men de svarar att de inte har några sådana underlag och därför inte kan svara på min fråga.

I debatten om det fria skolvalet är sådana underlag ytterst nödvändiga om debatten ska kunna vara saklig och korrekt.

Min fråga till utbildningsministern är därför:

Är ministern beredd att ta initiativ till att ta fram faktaunderlag kring hur stor andel av eleverna i Sverige som väljer en annan kommunal grundskola för sin skolgång än den som de är basplacerade i?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-12 Anmäld: 2014-03-12 Besvarad: 2014-03-19 Svar anmält: 2014-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-19)