Behovet av friskare hem

Skriftlig fråga 2020/21:3129 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

En träffsäker och rättvis åtgärd för friskare hem är regeringens stöd till radonsanering, som har varit väldigt välanvänt, till hushåll som behöver radonsanera sina bostäder. Förhöjda radonhalter inomhus orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen och är en mycket allvarlig hälsorisk.

En som har sökt stödet är Kendy Ståhl från Värmland, som jag träffade häromdagen, något som även rapporterades i Nya Wermlands-Tidningen. För drygt ett år sedan köpte han och familjen hus i Molkom. Då såg det ut som att radonvärdena var okej, men en ny mätning i år visade alltför höga värden. En lösning skulle kosta bortemot 130 000 kronor. Men nu kom beskedet om avslag på ansökan på grund av att pengarna för saneringsstödet är slut.

Saneringsstödet är ett viktigt medel för att minska hälsoproblem. Det måste göras allt som är möjligt för att förhindra lungcancer som uppkommer av radon inomhus. Annars flyttar man bara fram notan och orsakar onödigt mänskligt lidande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi:

 

Avser statsrådet och regeringen att skjuta till mer pengar för åtgärder mot radon, och vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att långsiktigt förhindra hälsorisker som uppkommer av förhöjda radonhalter inomhus? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-06-04 Överlämnad: 2021-06-07 Anmäld: 2021-06-08 Svarsdatum: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga