Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

bekämpning av stickmyggor i Gävleborgs och Västmanlands län

Skriftlig fråga 2002/03:691 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 18 mars

Fråga 2002/03:691

av Patrik Norinder (m) till miljöminister Lena Sommestad om bekämpning av stickmyggor i Gävleborgs och Västmanlands län

Nedre Dalälvens Utvecklings AB har ansökt om dispens att vid behov få flygbekämpa stickmyggor inom områden vid Österfärnebo, Gävleborgs län och Tärnsjö, Västmanlands län, totalt 1 303 hektar under åren 2003@2007. Bakgrunden är att mygg förekommer i sådana mängder att de utgör ett sanitärt problem. Tiotusen (10 000) permanent bosatta samt flera större turistanläggningar finns inom det älvnära området. De mängder i vilka mygg kan förekomma inom Nedre Dalälvsområdet är de högsta som uppmätts i Europa och bland de högsta i världen enligt Kemikalieinspektionen. Erfarenhet från främst Tyskland och USA talar för att det går att utföra effektiv bekämpning av mygg med BTI utan att påverka människors hälsa eller att större negativa effekter på miljön uppstår. I dag råder stor osäkerhet vad gäller finansieringen av bekämpningen av stickmyggor inom området. Staten har inte uttalat om de avser att medfinansiera projektet ytterligare. Att projektet är av riksintresse torde det inte råda några tvivel om. Bland annat finns Natura 2000-område och Ramsarobjekt, dessutom har EU:s strukturfonder beviljat medel för ett naturrum i Gysinge. Då den exceptionella ansamlingen av mygg inom området torde kräva långsiktig forskning för att dels klarlägga omfattningen av årlig bekämpning dels effekterna av denna måste finansieringen snarast klarläggas så att projektet kan övergå till fullskalig permanent bekämpning med BTI under vetenskapligt kontrollerade former.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att långsiktigt skydda befolkningen inom Nedre Dalälvsområdet från stickmyggsangrepp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-18 Anmäld: 2003-03-18 Besvarad: 2003-03-26 Svar anmält: 2003-03-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-26)