Bemanning av reservbataljoner

Skriftlig fråga 2011/12:690 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 5 juli

Fråga

2011/12:690 Bemanning av reservbataljoner

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Riksdagen har beslutat att Försvarsmakten utöver sin insatsorganisation 2014 (IO 14) ska organisera fyra reservbataljoner.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att befattningar i reservbataljonerna bland andra bemannas med personal rekryterad och utbildad av de frivilliga försvarsorganisationerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-07-05 Besvarad: 2012-07-13 Anmäld: 2012-08-16 Svar anmält: 2012-08-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-07-13)