beskattning av pensioner

Skriftlig fråga 2001/02:1125 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

L Bjälkebring, Charlotta (v)

den 26 april

Fråga 2001/02:1125

av Charlotta L Bjälkebring (v) till statsrådet Ingela Thalén om beskattning av pensioner

Det nordiska avtalet om undvikande av dubbelbeskattning från 1996 har till avsikt att en inkomst från ett nordiskt land enbart ska beskattas en gång. Detta för att undvika dubbelbeskattning.

Tydligt är att avtalet inte fungerar eftersom följande problematik beskrivs i Nordiska ministerrådets rapport Nordbornas rättigheter av Ole Norback.

En finländare bosatt i Finland, som får pension både från Sverige och Finland, betalar skatt i Sverige på pensionen från Sverige. Därefter betalas skatt i Finland på den finska pensionen, varvid den totala slutsumman av bägge pensionerna tas till utgångspunkt för skatteprocenten, vilket höjer slutskatten. Därtill erläggs i Finland separat socialskyddsavgift, medan denna avgift ingår i skatten i Sverige.

Jag vill fråga med anledning av detta:

Vad avser ministern att vidtaga för åtgärder för att undvika dubelbeskattning för de pensionärer som intjänat pension i både Sverige och Finland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarad: 2002-05-08 Anmäld: 2002-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-08)