Beskattning av svenska husbilar

Skriftlig fråga 2019/20:420 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den svenska husbilsförsäljningen har sjunkit kraftigt till och med september 2019 på grund av de förändrade regler som kommer att gälla för beskattningen av husbilar. En tillverkare av husbilar i Sverige har minskat antalet medarbetare med ca 150 personer på grund av den minskade efterfrågan. 150 personer har alltså tappat jobbet på grund av en inhemsk svensk skatteregel. I Tyskland har försäljningen ökat med ca 16 procent under samma period.

#hemester är ett begrepp som har etablerat sig under senare år och innebär att många väljer att semestra hemma på närorten och i Sverige. Den kraftiga ökningen av beskattningen av husbilar riskerar att omöjliggöra för många med normala inkomster att investera i en semester i husbil.

I ett tidigare skriftligt svar på frågan om beskattning av husbilar och i interpellationsdebatter har företrädare för regeringen menat att husbilsägaren kan ställa på och av sina husbilar. Dels är det självklart onödigt krångligt – men dels måste innehavaren av en husbil betala skatten i förskott. I vissa fall kan det betyda att husbilsägaren måste betala 13 750 kronor i förskott för att sedan eventuellt kunna ställa av husbilen.

I Tyskland, där det såldes 47 543 husbilar – att jämföra med Sveriges 3 490 – fram till den sista september, är den högsta fordonsskatten för en husbil mindre än 4 500 kronor, medan den högsta kostnaden i Sverige ligger på 34 000.

Det är en djup orättvisa att en barnfamilj i Tyskland har en årlig beskattning som är ca 30 000 lägre per år än i Sverige.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inte beskattningen av just husbilar ska vara oskäligt hög och näst intill likställas med beskattningen av tunga lastbilar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga