beslagtagande av fordon

Skriftlig fråga 2002/03:282 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 11 december

Fråga 2002/03:282

av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström om beslagtagande av fordon

I de fall svensk polis konstaterar överträdelse begången av utländsk förare utfärdas ett bötes- eller betalningsföreläggande. Enligt uppgift har polisen i ett antal EU-länder möjlighet att hålla kvar fordonet på plats tills betalning skett. Enligt den svenska lagstiftningen så finns denna möjlighet rent teoretiskt, genom att åklagare kan besluta om att fordonet ska tas i förvar. Det innebär emellertid en så omfattande process att denna möjlighet i praktiken inte används.

Det är av stor vikt att polisen ges möjlighet att ta fordon i förvar tills dess att böter är betalda. Det krävs för upprätthållandet av respekten för svensk lagstiftning hos utländska förare samt för att uppnå en likvärdig behandling av svenska och utländska förare.

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att underlätta möjligheterna att ta fordon i förvar tills betalning av bötes- eller betalningsföreläggande skett?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-12-11 Anmäld: 2002-12-11 Besvarad: 2002-12-18 Svar anmält: 2002-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-18)