Besöksnäringen

Skriftlig fråga 2014/15:423 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Besöksnäringen är av stor betydelse för Sverige och ger årligen exportvärden på drygt 110 miljarder kronor. I regeringsförklaringen uttalade statsministern att regeringen skulle satsa på svensk turism för att öka marknadsföringen av Sverige som turistland. Dock visade det sig i budgetpropositionen för 2015 att regeringen i stället sänkte anslagen. Något som definitivt inte gynnar näringen.

I dag uttrycker besöksnäringen stor oro för framtiden. Förutom minskade medel för marknadsföring har regeringen aviserat nya kostnadsökningar. Dels gäller det den fördubblade arbetsgivaravgiften för unga som befaras kosta jobb och tillväxt, dels landsbygdsturismen som förutom ökade lönekostnader också kommer att drabbas särskilt hårt av den aviserade höjningen av skatt på drivmedel. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsministern: Vad ämnar ministern och regeringen göra för att säkra en fortsatt tillväxt i besöksnäringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-04-14 Överlämnad: 2015-04-14 Anmäld: 2015-04-15 Sista svarsdatum: 2015-04-22 Svarsdatum: 2015-04-23
Svar på skriftlig fråga