Bilbränder

Skriftlig fråga 2019/20:14 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Runt om i Sverige fortsätter det att brinna bilar. Bara i Gävle har det varit ett antal bilbränder under den senaste tiden. Bortsett från obehaget att få sin bil uppbränd med alla de olägenheter som det innebär så har också bilbränder lett till stora omfattande skador på närliggande fastigheter. Det är en helt oacceptabel situation att inte samhället kan skydda sina medborgare från den här sortens avarter.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern och regeringen att vidta i närtid så att de omfattande bilbränderna i Sverige upphör och de som utför bilbränderna lagförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-13 Överlämnad: 2019-09-16 Anmäld: 2019-09-17 Svarsdatum: 2019-09-25 Sista svarsdatum: 2019-09-25
Svar på skriftlig fråga