Biografmomsen

Skriftlig fråga 2017/18:898 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

År 2017 höjde regeringen momsen på biobiljetter. Det har lett till att flertalet små biografer på landsbygden nu kämpar för sin överlevnad, och vissa tvingas slå igen. Regeringen har för att kompensera biograferna inrättat en tillfällig momskompensation i form av ett investeringsstöd som fördelas till små biografer. Investeringsstödet får dock bara användas till investeringar och kan inte användas till att täcka de ökade kostnader i själva driften av biografen som momshöjningen har medfört.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Hur menar ministern att de små biograferna kan använda det nyinrättade investeringsstödet för att täcka de höjda driftskostnader som momshöjningen har skapat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga