Boende för gymnasielagselever

Skriftlig fråga 2019/20:525 av Ann-Sofie Alm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Migrationsverket har nyligen antagit ett nytt rättsligt ställningstagande gällande indraget bistånd för de gymnasielagselever som bor på anläggningsboenden.  Detta innebär bland annat att de förlorar rätten att bo kvar på anläggningsboendet.

Dessa elever kommer att ha svårt att flytta från kommunen till ett eget boende eftersom deras obrutna utbildning i kommunen är avhängigt deras möjlighet att få stanna permanent.

I Vänersborgs kommun innebär det att ca 100 ungdomar kommer att bli satta utan tak över huvudet, och kommunen ges i praktiken ingen tid alls att ordna fram bostäder, vilket är näst intill en omöjlighet i bostadsbristens Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att se till att kommunerna och individerna inte utsätts för onödig press och stress och att Migrationsverket därför inte ska tillämpa det nya rättsliga ställningstagandet omedelbart?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-12-02 Anmäld: 2019-12-03 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga