Bollnäs tingsrätt

Skriftlig fråga 2002/03:862 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 30 april

Fråga 2002/03:862

av Patrik Norinder (m) till justitieminister Thomas Bodström om Bollnäs tingsrätt

Tingsrättsorganisationen i Hälsingland fungerar i dag väl. Bollnäs tingsrätt och Hudiksvalls tingsrätt delar på en rådmanstjänst och har ett väl utvecklat samarbete med självständiga domstolar i Bollnäs och Hudiksvall.

I april 2001 lämnade lagman Jan Vilgeus ett utredningsuppdrag om tingsrättsorganisationen i Gävleborgs län. Utredaren föreslår för regeringen att verksamheten i Bollnäs ska helt läggas ned. I utredningen finns uppenbara sakfel och undanhållande av omständigheter som skulle tala för ett bevarande av verksamheten vid Bollnäs tingsrätt. Domstolsverket har lämnat förslag till regeringen den 21 juni 2001 som är baserat på oriktiga sakuppgifter.

Bakgrunden till att Bollnäs tingsrätt nu hotas av nedläggning torde helt klart bero på politiska löften och låsningar av tidigare justitieministern om att Hudiksvalls tingsrätt skulle få bestå. Sakskäl har alltså inte varit förhärskande när tingsrättsorganisationen i Hälsingland har utretts.

I dag skulle det vara synnerligen olyckligt att genomföra en sammanslagning av tillfällig karaktär. På sikt kan en lösning vara en enda domsaga med kansliort i Gävle och tingsställen i Bollnäs och Hudiksvall.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att erhålla en fungerande tingsrättsorganisation i Gävleborgs län med avseende på medborgarnas krav på närhet till domstolar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-04-30 Anmäld: 2003-05-05 Besvarad: 2003-05-09 Svar anmält: 2003-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-09)