Bonusar till chefer inom SAS

Skriftlig fråga 2012/13:275 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 24 januari

Fråga

2012/13:275 Bonusar till chefer inom SAS

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Stora besparingar har genomförts inom SAS, något som framför allt har gått ut över personalen. Nu har det uppdagats att 18 chefer inom SAS samtidigt fått dela på 14 miljoner kronor i bonusar för att inte lämna företaget.

Anställda i bolag som ägs av staten bör inte behandlas på detta sätt. En ansvarsfull ägare borde ha agerat och ställt krav på att bonusprogrammen stoppas. Det är helt enkelt inte rimligt att delar av SAS personal får enorma tillskott medan det stora flertalet får jobba mer utan att få betalt för det.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder med anledning av de bonusavtal som nu avslöjats inom SAS?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-01-24 Anmäld: 2013-01-24 Besvarad: 2013-01-30 Svar anmält: 2013-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-30)