Bred hjälp till syriska flyktingar

Skriftlig fråga 2011/12:658 av Bergman, Håkan (S)

Bergman, Håkan (S)

den 15 juni

Fråga

2011/12:658 Bred hjälp till syriska flyktingar

av Håkan Bergman (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Det behövs ett brett och omfattande stöd till de syriska flyktingarna i Jordanien, Libanon och Turkiet. I mars i år uppskattade FN och en rad hjälporganisationer att det behövs bistånd på 575 miljoner kronor för att undsätta de stora flyktingströmmarna ut ur Syrien. FN:s flyktingorgan UNHCR har tidigare uppgetts behöva 200 miljoner kronor. Dessa siffror är relativa eftersom antalet flyktingar växer och lär fortsätta växa med regimens ökande angrepp och massakrer på det egna folket.

Det finns inga exakta siffror på hur många människor som flytt Syrien, men FN räknar med ca 100 000 personer. Röda halvmånen befarar en ännu mer extrem situation med uppåt 500 000 syrier på flykt. UNHCR har hittills registrerat 55 200 flyktingar. Av dem är 18 procent barn under 12 år.

Utöver materiell hjälp behövs också hjälp för att flyktingarna ska kunna bearbeta sina traumatiska upplevelser där anhöriga, grannar och vänner mördats och torterats. Det behövs hjälp så att barn kan fortsätta sin skolgång. Det behövs slutligen stöd till uppbyggnaden av demokratiska och politiska strukturer. Syriens regim kommer att falla likt Libyens och landet kommer då att stå inför samma komplexa politiska situation där den gamla regimens anhängare och fiender ska samsas i en demokratisk uppbyggnad. Det är svårt att hantera krav på hämnd och vedergällning, svårare ju mer utdragen och våldsam en ockupationssituation varit. Det är svårt att avväpna civila när statsmaktens väpnade styrkor varit deras fiende. Efter krig och inbördeskrig vill därför gärna civila grupper behålla sina vapen, vilket försvårar möjligheterna till fred och verklig demokrati.

Vilka ytterligare insatser vill statsrådet göra för att hjälpa syriska flyktingar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-06-15 Inlämnad: 2012-06-15 Svar anmält: 2012-06-28 Besvarad: 2012-06-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-28)