Bredband

Skriftlig fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I december 2016 presenterade regeringen sin bredbandsstrategi. I den fastslogs visionen om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. En av målsättningarna är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund redan år 2020.

Men trots regeringens intentioner fick jag under ett möte med föreningen Sunnemo fiber, som Värmlands Folkblad rapporterade om, klarhet i de stora svårigheter som i dag finns med bredbandsutbyggnaden. Framtiden såg ljus ut när fiberföreningarna i Lakene, Höje och Sunnemo tecknade avtal med företaget Zitius, men efter två år menar föreningen att leverantören inte uppfyllt sin del av avtalet.

De lokala bredbandsföreningarna skrev 2017 ett gemensamt avtal med delvis statligt ägda Zitius om fiberutbyggnad. Där togs det även upp vilka områden och fastigheter som ingår i avtalet. I januari 2019 fick föreningarna den första indikationen om att Zitius inte skulle följa avtalet. I mitten av maj bekräftar leverantören att de inte tänker bygga fiber till alla hushåll man tidigare lovat. Det gäller då ca 60 hushåll som blir nekade fiber.

Exemplet är ett i mängden där projekt antingen försenas eller där slutprodukten inte motsvarar vad som avtalats med kund. Senast i raden träffade civilministern ett annat bolag som haft liknande problem. Om målet om ett helt uppkopplat Sverige ska kunna nås är det inte hållbart med leverantörer som bryter avtal och drar ut på tiden för bredbandsutbyggnad under flera år.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det som har framförts?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-02 Överlämnad: 2019-09-03 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga