Brist på veterinärer med specialistkompetens

Skriftlig fråga 2018/19:641 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I dag råder det brist på veterinärer med specialistkompetens, exempelvis veterinärer som arbetar med lantbrukets djur. Flertalet lantbrukare runt om i landet skickar dessa signaler eftersom det redan nu är svårt att få tag på veterinärer som kan komma ut och undersöka och vårda djur.

Det här är allvarligt och riskerar onödigt lidande för djuren samt hindrar ett viktigt förebyggande arbete för djurens hälsa.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Hur tänker statsrådet säkerställa tryggheten beträffande djursjukvården för Sveriges lantbrukare som har djurhållning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-10 Överlämnad: 2019-05-13 Anmäld: 2019-05-14 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga