Bristande jämställdhet hos Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2017/18:892 av Jessica Polfjärd (M)

Jessica Polfjärd (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsförmedlingen har i en egen rapport konstaterat att myndigheten brister i jämställdhet. Det handlar om att män snabbare och oftare fått hjälp av handläggare. Dessutom får männen oftare ta del av arbetsmarknadsåtgärder såsom subventionerade insatser och arbetsmarknadsutbildningar.

Enligt Arbetsförmedlingen gäller detta både inrikes födda och utrikes födda män. Men det hela är speciellt tydligt för utrikes födda män.

I studiens slutsats menar man att det behövs fler insatser för kvinnodominerade yrken, bättre validering efter kvinnors behov och erfarenheter samt en ökad medvetenhet kring problemet på arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att insatser genomförs på ett könsmässigt jämnt fördelat sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga