Bristande passagerarsäkerhet hos Uber

Skriftlig fråga 2019/20:535 av Jessica Thunander (V)

Jessica Thunander (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Londons transportmyndighet (TfL) har beslutat att inte tillåta att Uber bedriver taxitrafik med hänvisning till att de inte har ett system som kan säkerställa passagerarnas trygghet.

Av TfL:s beslut framgår att Ubers system inte hindrar att icke-auktoriserade förare kan komma åt Ubers förarkonton och app. Det har möjliggjort att dessa icke-auktoriserade förare kunnat ta körningar trots att det inte var den förare som resenären trodde sig ha bokat. En annan brist är, enligt TfL, att förare som Uber uteslutit har kunnat skapa nya förarkonton hos Uber och ta körningar.

TfL har låtit göra en oberoende utredning av Ubers förmåga att hindra brister. Den slutsats som TfL nu kommit fram till är att man inte är övertygad om att Uber har ett robust system. Eftersom man kan anta att Uber använder samma mjukvara och grundläggande system i Sverige som i UK – då samma app går att använda i båda länderna – skulle motsvarande brister och säkerhetsproblem kunna föreligga även hos Uber Sverige.

En graverande omständighet är att Uber Sverige hittills har valt att stå utanför Transportstyrelsens och Svenska Taxiförbundets frivilliga digitala kontrollsystem för dagliga kontroller av körkortsbehörigheter och trafiktillstånd, BKY (Behörighetskontroll Yrkestrafik, bky.se).

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att försäkra sig om att Uber Sverige och andra plattformsbolag har passagerarsäkra och robusta system gällande behörigheter och tillstånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-03 Överlämnad: 2019-12-04 Anmäld: 2019-12-05 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga