Brister i säkerhetsprövning

Skriftlig fråga 2019/20:432 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Kort efter att dom fallit på grund av det skändliga islamistiska terrordådet på Drottninggatan i Stockholm uppdagades att tre uzbekiska medborgare, vilka samtliga saknade uppehållstillstånd, arbetade på Arlanda. Detta är allvarligt ur flera aspekter, men inte minst det faktum att Arlanda är klassat som skyddsobjekt. I samband med detta uttalade sig statsrådet i medierna och sa följande:

Man måste jobba med hur man rekryterar, inte bara hos myndigheter utan också hos många privata företag som opererar på Arlanda. Från 1 april [2019] får vi en ny säkerhetsskyddslag i Sverige. Då blir det en skyldighet både för myndigheter och privata bolag att klassa personalen utifrån vilket arbete man har och vilken riskmiljö som man befinner sig i. Jag förutsätter att man gör ett seriöst jobb nu för att se till att säkerhetsklassningen blir rätt så att rätt personer anställs i framtiden.

Den 13 november i år har medierna rapporterat om att ytterligare två personer som befinner sig i Sverige illegalt har arbetat på Arlanda. Det ene har varit här på turistvisum och haft tillgång till flygplan, och den andre var efterlyst och skulle utvisas. Enligt Transportstyrelsen kontrollerar man inte om personer får vistas eller arbeta i Sverige utan hänvisar i stället till arbetsgivaren Swedavia. Det inträffade tyder på att den nya lagen inte fungerat som avsett. Oredan förstärks dessutom av att ansvarig myndighet och det statliga bolaget Swedavia i någon mån tycks skylla på varandra.

För de svenska medborgarnas skull, och för att förhindra åverkan, informationsläckage till främmande makt eller ännu värre, ytterligare terrorbrott, är det angeläget att händelser som dessa inte inträffar.

Jag vill därför fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga