Brott mot småföretag

Skriftlig fråga 2020/21:1075 av Alexander Christiansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Många småföretagare upplever att brottsligheten har ökat under de senaste decennierna. Brottsligheten tar sig olika uttryck, men det som småföretagen själva lyfter som mest problematiskt är stöld, skadegörelse och bedrägerier.

Dessvärre är statistiken missvisande då 61 procent av företagen avstått från att anmäla brott. Orsaken till att de väljer att inte anmäla brott är att de upplever att det inte lönar sig på grund av nedlagda utredningar.

Försäkringspremierna är dyra, och det är därför enklast att låta bli.

Enligt en undersökning som Företagarna har gjort är hela 19 procent av företagen missnöjda med polisens agerande när brottsoffren anmäler brott. Orsaken är troligen att polisen inte har resurser att prioritera den brottslighet som företagen utsätts för.

13 procent av företagen har övervägt att avveckla sin verksamhet på grund av brottsligheten.

Brotten sker dessvärre i de flesta branscher, men som exempel utsätts industri- och lantbruksföretag för inbrott samtidigt som hantverkare ofta utsätts för stölder av maskiner och verktyg.

Sverigedemokraterna ser utvecklingen som mycket problematisk.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad ämnar ministern göra för att stävja brottsligheten som småföretagen utsätts för?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-17 Överlämnad: 2020-12-17 Anmäld: 2020-12-18 Sista svarsdatum: 2021-01-04 Svarsdatum: 2021-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga