Brott som begås av djurrättsaktivister

Skriftlig fråga 2014/15:467 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sveriges bönder har tuffa djurvälfärdskrav att leva upp till. Flera är framforskade i Sverige med proaktiv, tillämpande forskning och med bred beprövad erfarenhet som grund. Sverige har tydliga och klara krav. Personer som är verksamma med djur har att ständigt aktivt fortsätta utveckla kvalitetskrav och följa regelverk. Det finns en stor samsyn i hela Sverige om att djur ska behandlas väl.

Tyvärr utsätts dessa regelbundet för iskalla brott och förstörelse. Det är nu angeläget att vänsterregeringen agerar aktivt och skyndsamt för att leva upp till alla de beslut riksdagen fattade, så sent som i höstas, bland annat om att rättsväsendet i betydligt högre grad än i dag måste prioritera arbetet mot de djurrättsaktivister som begår grova brott samt öka skyddet mot de näringsidkare och anhöriga som drabbas.

Det är därför oroande att S, MP och V valde att inte ställa sig bakom tillkännagivandet - nu är det vänsterregeringen som ska genomföra riksdagens beslut. Den nya polisorganisationen ger möjligheter för mer samordning och kraftfullare arbete än tidigare.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman.

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta och när med anledning av riksdagens tillkännagivande om prioritering av arbetet mot brott som begås av så kallade djurrättsaktivister, och på vilket sätt kan man redan nu se skillnaden och nyttan med den nya sammanhållna polisorganisationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-27 Överlämnad: 2015-04-27 Anmäld: 2015-04-28 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06
Svar på skriftlig fråga