Brottslighet riktad mot handeln

Skriftlig fråga 2019/20:213 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Att det ska vara tryggt att driva företag i Sverige är något som de flesta önskar. Verkligheten ser annorlunda ut. Snatteri, hot och rån är i dag vardag för alltför många handlare. I vissa särskilt utsatta områden har butiker tillfälligt stängts i protest mot bristen på poliser. Brottsligheten leder till oro och otrygghet och motverkar också företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Enligt HUI Research uppgick företagens direkta kostnader till följd av brottsligheten förra året till 55 miljarder kronor. Till det kommer indirekta kostnader som kameror och väktare.

Handelns behov av trygghet konkurrerar om polisens uppmärksamhet när gängmord, bombattentat och annan tung brottslighet blivit det nya normala. Dessvärre sker detta samtidigt som Sverige befinner sig i botten av listan över polistäthet i Europa, och trenden är inte ljus. Exempelvis har Polisregion Stockholm över 400 poliser färre än vid omorganisationen 2015.

Handeln gör så gott den kan genom åtgärder och trygghetsinvesteringar, men det vilar självklart ett ännu tyngre ansvar på politiker och inte minst på regeringen att leverera genom att kraftfullt motverka och förebygga brottslighet.

Björn Rosengren, den före detta S-näringsministern, har också uppmärksammat brottsligheten mot företagarna och beskriver den som ett hot mot Sveriges blodomlopp. Han menar att regeringen måste börja se brottsligheten också som ett näringspolitiskt ärende.

Mot bakgrund av det ovan beskrivna vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka tryggheten för handlare, och då särskilt handlarna i utsatta områden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-18 Överlämnad: 2019-10-21 Anmäld: 2019-10-22 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga