Budgetering för kompetenscentrum för växtförädling

Skriftlig fråga 2019/20:575 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Enligt tidigare beslut skulle initiativet kompetenscentrum för växtförädling, det så kallade SLU Grogrund, finansieras med 20 miljoner för 2018, 30 miljoner 2019 och 40 miljoner 2020. I och med övergångsregeringens begränsningar stannade det årliga anslaget på beloppet 20 miljoner även för år 2019.

Projekt har dragits igång enligt den planerade budgetstegringen, och om stegringen inte genomförs riskerar redan påbörjade projekt att avslutas, med effektivitetsförluster som följd. Det vore en dålig hushållning med skattemedel.

Nytt sortmaterial är väsentligt för svenskt jordbruks framtida konkurrenskraft, såväl som för grödor och odling med miljövänligare profil.

När jag ställde denna fråga den 23 oktober 2019 betonade ministern betydelsen av nya växtsorter som är anpassade för svenska odlingsförhållanden och SLU Grogrund, men uppgav att frågan var under beredning och inte kunde besvaras. Jag upprepar därför min fråga nu.

På grund av att SLU Grogrund har fått minskade anslag än tidigare aviserat kommer totalbeloppet att bli mindre i och med fördröjningen om regeringen inte kompenserar för det under senare år. 

Därför blir min fråga till statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Hur stort blir anslaget till kompetenscentrumet för växtförädling för 2020 och 2021?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga