Budskap till Kina om Tibetfrågan och mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2006/07:1410 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 21 juni

Fråga

2006/07:1410 Budskap till Kina om Tibetfrågan och mänskliga rättigheter

av Sven Bergström (c)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Det är oacceptabelt att mänskliga rättigheter inte respekteras av Kina i Tibet. Med detta var utrikesministern mycket tydlig vid en interpellationsdebatt i riksdagen måndag den 28 maj.

Utrikesministern var på min direkta fråga också mycket tydlig med att han avsåg ta upp Tibet och det angelägna med en återupptagen dialog mellan Kina och Tibet vid nära förestående möten med den kinesiska statsledningen. Enligt riksdagsprotokollet framhöll utrikesministern att vi får nya möjligheter i samband med att den kinesiska presidenten kommer hit, och i det sammanhanget kommer min kollega också med. Då tror jag att det finns möjlighet att fördjupa den politiska dialogen med Kina på en lång rad olika områden. Jag lovar Sven Bergström att jag ska ta upp den fråga som jag lovade att ta upp liksom frågan om de mänskliga rättigheterna i stort. 

Det är många som välkomnar att regeringen inte hukar i denna fråga i ett läge då allt flera länder uppenbarligen sätter goda handelsförbindelser med Kina före kritik av hur Kina bär sig åt i Tibet och hur man vägrar att föra en seriös dialog om verklig autonomi för Tibets folk.

När nu utrikesministern träffat både den kinesiske presidenten och utrikesministern vill jag fråga:

Vilket budskap framförde utrikesministern till de kinesiska företrädarna i samband med Sverigebesöket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-21 Anmäld: 2007-06-21 Besvarad: 2007-06-28 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-28)