Butiksstölder

Skriftlig fråga 2017/18:896 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Ett stort problem för handeln i Sverige är butiksstölder. Varor för åtskilliga miljarder stjäls varje år. Många handlare uppger att de numera slutat anmäla butiksstölder på grund av långa väntetider och nedlagda ärenden hos polisen. Även om mörkertalet är stort visar siffror från Svensk Handel att antalet butiksstölder ökat med 30 procent på tre år.

Små stölder kan många gånger vara en inkörsport till grövre brottslighet. Det är viktigt att rättsväsendet tar ringa stöld på stort allvar och att det sker snabba och tydliga återkopplingar från rättsväsendet med kännbara straffpåföljder, inte minst när det är unga som är förövarna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att se till att polisen får bättre förutsättningar att stävja det ökade antalet butiksstölder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga