Bygglov för solceller

Skriftlig fråga 2018/19:450 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Produktionen av solel i Sverige är fortfarande liten trots goda sollägen och en stadigt sjunkande kostnadsbild.

Under den förra mandatperioden genomfördes äntligen en av de reformer Centerpartiet drivit på för länge, nämligen slopandet av bygglovsplikten för solceller. Tyvärr gjordes inte detta helhjärtat.

Bygglovsbefrielsen gäller enbart utanpåliggande solceller. Tekniken för integrerade solceller finns dock och är på frammarsch. Dessa omfattas inte av den nya lagstiftningen, vilket är en grov miss.

För att få med dem har Boverket ett förslag (2018:17) där det föreslås en ändring av nya 9 kap. 3 c § PBL så att den även innefattar materialbyten och omfärgningar. Detta har regeringen inte agerat på.

Det är således så att om man monterar solceller utanpå befintligt tak kan det vara bygglovsfritt (med vissa specifika undantag), men om man lägger samma solcellsmoduler som integrerade solceller räknas det som byte av färg och blir då bygglovspliktigt, trots att man ju de facto, utifrån sett, byter färg precis lika mycket om panelerna läggs utanpå befintligt tak. Det är helt enkelt orimligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund :

 

Kommer regeringen att återkomma med förslag till riksdagen om att bygglovsbefria takintegrerade solceller på samma sätt som utanpåliggande och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-25 Överlämnad: 2019-03-26 Anmäld: 2019-03-27 Svarsdatum: 2019-04-03 Sista svarsdatum: 2019-04-03
Svar på skriftlig fråga