C-körkort inom räddningstjänsten

Skriftlig fråga 2018/19:652 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I ett nyligen undertecknat avtal mellan berörda parter inom räddningstjänsten står det att i de fall arbetsgivaren kräver att arbetstagare ska vidareutbilda sig i yrket bekostar arbetsgivaren utbildningen. Detta gäller exempelvis motorsågsutbildning, behörighet att framföra fordon som kräver körkortsklass C eller BE eller höjdfordonskompetens.

Det är positivt, men fortfarande kvarstår problemet att en brandman med ett C-körkort måste förhålla sig till samma regelverk som exempelvis en lastbilschaufför med körtidsbegränsningar, vilotid med mera. Detta problem är inte lika omfattande för våra brandmän, men det är ett betydligt större problem inom ambulanssjukvården då det sällan finns någon som kan ta över körningen och fortsätta transporten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet att ställa höga krav på att regioner och kommuner ser till att kompetensen gällande förenklat C-körkort är så hög som möjligt? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-15 Överlämnad: 2019-05-16 Besvarad: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27
Svar på skriftlig fråga