Cyberattacker

Skriftlig fråga 2021/22:235 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Det sker fler och fler attacker mot företag där dessa krävs på stora summor av hackare. Brotten ökar i omfattning och drabbar såväl stora som små företag. Coop-attacken lamslog de flesta Coop-butiker under lång tid och ledde till att Coop förlorade stora summor. Enligt uppgifter i medier finns det dessutom ett stort mörkertal; det är kanske upp till 95 procent av attackerna som aldrig anmäls till polisen. Sverige som har som ambition att digitalisera samhället mer och mer behöver en god beredskap för att stå emot liknande attacker. För en privatperson som blir drabbad av en hackare kan det betyda att datorn låses och blir obrukbar, vilket innebär en tråkig kostnad för den enskilde, men för företag kan det handla om stora summor och en eventuell konkurs.

Digitaliseringen har många fördelar men också nackdelar. Det har nu meddelats att Transportstyrelsen har drabbats av en it-krasch som kan orsaka körförbud för 37 000 fordon. När Transportstyrelsen skulle göra en systemuppdatering havererade datasystemen. Uppdateringen gjordes i september i år, och i oktober växte problemen. Transportstyrelsen har agerat snabbt och meddelat polisen samt skickat ut brev till dem som berörs. Vidare har Transportstyrelsen meddelat att de drabbade inte ska behöva betala någon förseningsavgift. Digitaliseringen är en viktig del av utvecklingen för att underlätta samt tidseffektivisera många tjänster och är i de absolut flesta fallen mycket positiv. Det är inte orimligt att framåt tänka sig att fordon styrs mer och mer av digitaliseringen i realtid, där information matas ut till föraren under färd och kanske via autonomin även till förarlösa fordon som trafikerar samhället. Det kan handla om allt från taxitjänster till godsleveranser.

Med anledning av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur agerar regeringen för att myndigheter ska kunna skydda sig och klara av framtida cyberattacker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-21 Överlämnad: 2021-10-21 Anmäld: 2021-10-22 Svarsdatum: 2021-10-27 Sista svarsdatum: 2021-10-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga