Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning

Skriftlig fråga 2009/10:1020 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 9 september

Fråga

2009/10:1020 Dalabanan som pålitlig och miljövänlig flyganslutning

av Lennart Sacrédeus (kd)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Utifrån en rimlig tidsplanering ska tågresenärer på Dalabanan kunna nå fram på ett miljömässigt bra sätt – i tid till sina flyganslutningar. Grundläggande är att Trafikverket ger korrekt information för tågbolagen att vidarebefordra till sina resenärer. På så vis kan bolag och resenärerna avgöra om restidsgarantin kan gälla.

Dalabanan är en viktig kommunikationslänk mellan regionerna Dalarna-Västmanland och Uppsala-Stockholm. Under de senaste åren har trafiktrycket ökat markant på banan. Det miljömedvetna resandet har stärkts som ett direkt resultat av detta. Flera av dem som utnyttjar Dalabanan är resenärer med flyganslutningar i Arlanda, en av stationerna längs med banan. Den gångna semestersäsongen har inte varit något undantag.

Det finns en problematik med flyganslutningar som orsakar oro hos många, tydligt exemplifierat av Dalarnas Tidningar, DT, den 22 augusti om hur dalafamiljen Hedenskog missade sin semesterflyganslutning till Bulgarien på grund av brist på information från SJ när en container vält över en kontaktledning och orsakat en kraftig försening. Enligt DT skulle ett fyrtiotal resenärer från Dalarna till Arlanda den dagen.

Tågbolagen ska få information från Trafikverket om vad som hänt och hur lång tid det beräknas ta att åtgärda för att kunna informera sina passagerare. Enligt SJ ska det normalt gå att hitta en lösning så att resenärerna kommer fram i tid till väntande flyg, med exempelvis taxi.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att resenärer på Dalabanan, och andra tågbanor, får korrekt information så att det miljövänliga tåget fungerar för att nå flyganslutningar på ett pålitligt sätt och fungerar utifrån en rimlig tidsplanering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarad: 2010-09-21 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-21)