Demokratikrav och handeln med Kina

Skriftlig fråga 2011/12:659 av Bergman, Håkan (S)

Bergman, Håkan (S)

den 15 juni

Fråga

2011/12:659 Demokratikrav och handeln med Kina

av Håkan Bergman (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Inför OS i Peking 2008 och världsutställningen i Shanghai 2010 diskuterades mycket om hur ekonomiska och andra kontakter med Kina skulle kunna stärka demokratisträvandena. Det finns egentligen ingenting som visar på en begynnande demokratiutveckling sedan dess samtidigt som Kina haft en växande roll i världsekonomin.

Kina har gått från tolfte plats (2007) till tionde plats (2011) som Sveriges handelspartner. Antalet svenska företag etablerade i Kina 2007 uppgavs till ca 550. Antalet svenska företag som handlar med Kina var mer än 10 000.

Rapporterna om det utökade ekonomiska samarbetet med Kina kommer tätt. Lika tätt som rapporterna om hur medborgerliga fri- och rättigheter förtrycks och om Kinas ockupation och etniska omvandling av Tibet och Xinjiang.

Det är intressant att jämföra Sveriges relation till Kina i dag med Sveriges relation till Sovjetunionen och de kommunistiska lydregimerna i Östeuropa. Kinas regim behandlas med avsevärt större välvilja och förståelse, kanske delvis för att landet ligger längre bort och inte militärt hotar Sverige. Förtrycket är dock detsamma och frågan är vad ett demokratiskt Kina och ett fritt Tibet ska säga om Sverige och västvärldens svek?

På vilka sätt avser statsrådet tillsammans med svenska företag att lyfta fram demokrati och mänskliga rättigheter i sina kontakter med Kina?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-15 Anmäld: 2012-06-15 Besvarad: 2012-06-21 Svar anmält: 2012-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-21)