Den politiska krisen i Chile

Skriftlig fråga 2019/20:324 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I samband med den senaste tidens massdemonstrationer som har ägt rum i Chile har det rapporterats om övervåld mot demonstranter. I rapporterna har det framkommit att omkring 1 600 personer har åsamkats allvarliga skador och att 20 personer har blivit dödade. Protesterna inleddes förra månaden efter att tunnelbaneavgiften i huvudstaden Santiago hade höjts kraftigt. Det utvecklades senare till en landsomfattande proteströrelse där över en miljon personer har protesterat mot den ekonomiska ojämlikhet som finns i landet.

Demonstranterna kräver att president Sebastián Piñera ska avgå, och protesterna har varit mycket våldsamma. Chilensk militär och polis har anklagats för både tortyr och övervåld, vilket nu har resulterat i att FN:s människorättschef, och Chiles tidigare president, Michelle Bachelet har påbörjat en utredning för att hantera anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna. Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter måste både utredas och fördömas.

Jag vill därför ställa följande fråga till utrikesminister Ann Linde:

 

Har utrikesministern diskuterat situationen i Chile på EU-nivå, planerar utrikesrådet att göra något ställningstagande, inom vilka forum för Sverige och EU dialog med Chile, förs några samtal angående nuvarande situation samt, avslutningsvis, har regeringen vidtagit några andra åtgärder eller finns det några planer på att göra det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga