Det offentliga stödet till regionala flygplatser

Skriftlig fråga 2012/13:591 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 13 juni

Fråga

2012/13:591 Det offentliga stödet till regionala flygplatser

av Hans Hoff (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Inom EU-kommissionen pågår diskussioner om att begränsa offentligt stöd till regionala flygplatser. Om detta blir verklighet kommer det att slå mycket hårt mot små flygplatser runt om i Sverige, till exempel flygplatsen i Halmstad, som får kommunalt och statligt stöd, liksom flygplatsen i Ängelholm. Utan offentligt stöd skulle många flygplatser tvingas att lägga ned sin verksamhet.

Detta är mycket allvarligt med tanke på att de regionala flygplatserna utgör en livsviktig del av kommunikationerna i landet, inte minst för näringslivet i Halland. I Halmstad har flygplatsen en avgörande betydelse för Försvarsmakten och dess i dag ca 1 000 anställda.

Liknande förslag från kommissionen har funnits tidigare, men de har då stoppats av socialdemokratiska regeringar i Sverige.

Avser näringsministern att stoppa EU-kommissionens förslag, som kan innebära att Halmstads flygplats läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-13 Anmäld: 2013-06-13 Besvarad: 2013-06-20 Svar anmält: 2013-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-20)