Det ökande försörjningsstödet

Skriftlig fråga 2018/19:742 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Enligt en RUT-rapport ökar nu försörjningsstödet kraftigt i Sverige. Gävleborg är särskilt utsatt enligt samma rapport, vilket påverkar kommunernas möjligheter att bedriva en högkvalitativ välfärd när det är så stora ökningar av utbetalningar av passivt försörjningsstöd.

I RUT-rapporten redovisas antalet biståndshushåll per 1 000 invånare dels som genomsnitt för samtliga kommuner 2016 respektive perioden 2004–2016, dels per län 2016 respektive perioden 2004–2016. Kommunerna i Gävleborgs län hade det högsta antalet biståndshushåll per 1 000 invånare 2016 med 33 hushåll, och Stockholms län hade det lägsta med 13 biståndshushåll per 1 000 invånare. Genomsnittet för perioden 2004–2016 var lägre för Gävleborgs län (30 biståndshushåll) och högre för Stockholms län (17 biståndshushåll). Ockelbo, som är en liten i kommun i Gästrikland, tillhör de 10 kommuner i Sverige som har störst andel av befolkningen i försörjningsstöd.

I tabell 2 redovisas de 10 kommuner som har lägst respektive högst andel biståndsmottagare i befolkningen 2017. Skillnaden mellan kommunerna med lägsta och högsta andelen biståndsmottagare är cirka 10 procent. Andelen för hela riket är 4 procent.

Tabell 1: Sveriges 10 kommuner som hade lägst respektive högst andel biståndsmottagare, 2017

Kommun

Biståndsmottagare i procent av befolkningen

Kommun

Biståndsmottagare i procent av befolkningen

Lägst andel:

Högst andel:

Danderyd

1,1

Filipstad

11,0

Lidingö

1,2

Högsby

9,9

Solna

1,2

Malmö

9,2

Östhammar

1,2

Borlänge

8,7

Täby

1,3

Ludvika

8,7

Krokom

1,3

Eskilstuna

8,5

Gällivare

1,3

Bengtsfors

8,4

Tyresö

1,4

Hällefors

8,3

Lomma

1,4

Flen

8,1

Vallentuna

1,7

Ockelbo

7,9

Källa: Socialstyrelsen, Statistik om ekonomiskt bistånd 2017

Det som framgår av rapporten är stora skillnader mellan landets kommuner i andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd.

Det finns många konkreta förslag för att minska utbetalningarna av försörjningsstöd. Ett kan vara att öka antalet hembesök. Ett annat är att införa en kvalificeringsperiod där man som nyanländ till Sverige får kvalificera in sig i våra välfärdssystem när man kan visa att man kan försörja sig själv och sin familj.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren: 

 

Vilka konkreta åtgärder tänker ministern vidta för att minska utbetalningarna av försörjningsstöd för Sveriges kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-19 Svarsdatum: 2019-06-25
Svar på skriftlig fråga