Det somaliska rättsväsendet

Skriftlig fråga 2012/13:742 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 5 september

Fråga

2012/13:742 Det somaliska rättsväsendet

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den 22 augusti anfölls två svenska medborgare – Abdirahim Hassan och Ann-Margarethe Livh – av en väpnad grupp i Mogadishu, Somalia, som de besökte för att genomföra ett bistånds- och demokratiprojekt. Vid anfallet dödades Abdirahim och den medföljande säkerhetsvakten. Ann-Margarethe Livh skottskadades. Enligt medierapporter har flera ur den grupp som deltog i eller låg bakom mordet på Abdirahim och säkerhetsvakten gripits av somalisk polis. Det finns dock risk för att det bräckliga somaliska rättsväsendet inte till fullo förmår skipa rättvisa åt Abdirahim. Det finns risk för att förövarna av mordet på Abdirahim går fria. Att denna risk kan föreligga har sin grund i att Abdirahim var av somaliskt ursprung och inte uppfattas som svensk medborgare, vilket han var. Därmed är Abdirahims tragiska död inte att betrakta som en intern somalisk angelägenhet. Hans död har gett upphov till starka reaktioner även i Sverige. Det är ett svenskt intresse att rättvisa skipas åt svenska medborgare som drabbas av brott utomlands. De som förbrutit sig ska dock självfallet dömas enligt de lagar som gäller i det land där brottet begåtts, och mord är alltid och överallt ett brott då det strider mot universella mänskliga rättigheter. Att noggrant följa vad som sker med Abdirahims fall är ett viktigt led i de svensk-somaliska relationerna och när det gäller att stärka det somaliska rättsväsendet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vad avser ministern att göra för att som i exempelvis fallet Abdirahim Hassan bidra till att stärka det somaliska rättsväsendet och öka dess legitimitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-05 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-19 Svar anmält: 2013-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-19)