Det svenska friluftslivet

Skriftlig fråga 2012/13:543 av Larsson, Jan-Olof (S)

Larsson, Jan-Olof (S)

den 27 maj

Fråga

2012/13:543 Det svenska friluftslivet

av Jan-Olof Larsson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Varje dag är hundratusentals barn och unga med i aktiviteter som arrangeras av det svenska föreningslivet inom idrott och friluftsliv.

Föreningsverksamhet är i sig ett bra vaccin mot att hamna i utanförskap. Genom att vara med i en förening inom idrott eller friluftsliv utvecklar ungdomar sin identitet och får erfarenheter och kunskaper. Det ger framtidstro och en större tilltro till samhället. Sist men inte minst ger det struktur i vardagen, nöje och spänning.

Friluftslivets samhällsnytta är alltså oomtvistad. Men det räcker inte med vackra ord från regeringen. Om riksdag och regering menar allvar med att man vill ta vara på friluftslivets värden behöver vi en friluftslivspolitik som går från ord till handling och ger ekonomiska resurser i motsvarande grad. Under de två senaste mandatperioderna har den borgerliga regeringen endast höjt anslaget med futtiga 3 miljoner kronor. Det räcker naturligtvis inte på långa vägar för att möta behoven. Det är allvarligt. Utan resurser förblir den svenska friluftslivspolitiken ett vackert skal utan innehåll. Vi kan inte förvänta oss att inblandade myndigheter kommer att lösa uppgiften inom befintliga anslag.

Min fråga är därför:

Avser miljöministern att verka för att anslaget till det svenska friluftslivet höjs under innevarande mandatperiod?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-27 Anmäld: 2013-05-28 Besvarad: 2013-06-05 Svar anmält: 2013-06-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)