Digitalisering på Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2019/20:365 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sedan en tid tillbaka har Försäkringskassan ändrat sina rutiner från att betala i förskott till att nu betala i efterskott beträffande utbetalning av assistansersättning. Detta för att ersättningen ska överensstämma med det faktiska antalet utförda assistanstimmar.

Många assistansanordnare vittnar om stora problem med Försäkringskassan då redovisningen måste lämnas in i pappersform. Assistansbolagen litar inte på att Postnord kan leverera i rätt tid eller att dokumenten ens kommer fram till Försäkringskassan.

Eftersom ingen återkoppling sker från Försäkringskassan huruvida alla handlingar inkommit eller är korrekta tvingas anordnarna själva försöka ringa handläggare på Försäkringskassan för att få veta om papperen har inkommit. Det är en näst intill omöjlig uppgift då det är mycket svårt att via telefon komma i kontakt med Försäkringskassan. En del anordnare har löst detta genom att anställa en person enbart för att ha kontakt med Försäkringskassan, och en del anordnare har till och med en anställd som får åka runt till brukare och anordnare för att få alla påskrifter och sedan leverera själv till Försäkringskassan.

Det är snart 2020, och det är hög tid att Försäkringskassan får en digital lösning för assistansanordnare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

På vilket sätt tänker statsrådet agera för att påskynda en efterfrågad digital lösning för assistansanordnare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Sista svarsdatum: 2019-11-20 Svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga