Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Diskriminering av flyktingbarn

Skriftlig fråga 2014/15:470 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Det har framkommit att Handelsbanken i Alvesta nekar ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd att öppna konto i banken. Motiveringen från bankdirektören uppges vara att man inte fick betalt för det arbete man lade ned på ensamkommande flyktingbarn och att barnen alltså inte är lönsamma. Överförmyndarnämnden i Alvesta har också varit i kontakt med Handelsbanken och kan bekräfta den bild som beskrivs i medierna. Om detta stämmer framstår det som ett tydligt fall av diskriminering.

Banker är visserligen företag som självklart vill och ska få göra vinst. I detta ligger givetvis en rättighet för banker att ingå vilka avtal de vill. Men det går ändå inte att bortse ifrån att banker fyller en viktig samhällsfunktion genom de tjänster de tillhandahåller, däribland bankkonton. Det är därför inte rimligt att människor nekas att öppna bankkonton med motiveringen att de anses vara olönsamma. Med anledning av det ovan framkomna är min fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Avser ministern att vidta någon åtgärd för att förhindra att liknande fall av diskriminering sker igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-04-27 Överlämnad: 2015-04-27 Anmäld: 2015-04-28 Sista svarsdatum: 2015-05-06 Svarsdatum: 2015-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga