Diskriminering av personer med neuropsykiatriska diagnoser

Skriftlig fråga 2012/13:250 av Gunther, Penilla (KD)

Gunther, Penilla (KD)

den 16 januari

Fråga

2012/13:250 Diskriminering av personer med neuropsykiatriska diagnoser

av Penilla Gunther (KD)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Jag ställde en fråga till statsrådet under sommaren om risken för diskriminering på arbetsmarknaden för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu är behovet av agerande från statsrådets sida än större, då en myndighet bedriver en strukturerad diskriminering av dessa personer med diagnoser.

Transportstyrelsen har under hösten varit inne i flera rättsliga processer. Myndigheten har ansett att personerna i fråga inte är kapabla att arbeta inom järnvägen, och man har därför inte gett dem de tillstånd som behövs.

Ett ärende är nu överklagat av Transportstyrelsen till Högsta förvaltningsdomstolen, men om även denna instans går på individuell bedömning av lämpligheten garderar man sig och aviserar regeländringar för lokförare och övrig personal inom såväl järnväg som spårväg och tunnelbana.

Vare sig rätten beslutar till den svarandes fördel eller inte kan alltså myndigheten besluta att inga personer med diagnoser inom det neuropsykiatriska området ska få arbeta inom dessa områden.

Jag anser att detta kan bli prejudicerande för hela arbetsmarknaden, då både fler myndigheter och företag kan ta efter Transportstyrelsens exempel, och därmed minskar möjligheten drastiskt för dessa personer att få arbete eller behålla det.

Min fråga till statsrådet är därför:

Hur ser statsrådet på myndighetens agerande, och är det meningen att egna regelverk ska stå över domstolsbeslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-01-16 Inlämnad: 2013-01-16 Besvarad: 2013-01-22 Svar anmält: 2013-01-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-22)