Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff

Skriftlig fråga 2017/18:1616 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen uppmärksammade tidningen Aftonbladet att en person som misstänks för brott, i detta fall bilbränderna i Göteborg nyligen, så sent som i juli dömts för andra brott men sedan försatts på fri fot. Liberalerna menar att det är problematiskt att personer som döms för grova brott kan fortsätta att begå andra allvarliga brott under tiden de är ute i det fria och i avvaktan på verkställighet av sitt straff. Liberalerna anser att regeringen borde ändra lagen så att Kriminalvården får tydligare och skarpare direktiv och snabbare kan agera gentemot den som döms för brott.

I dag är det placeringssektionen som efter inställelse av den berörde gör en bedömning följt av en säkerhetsklassning och sedan en placering på exempelvis en anstalt om straffet är fängelse.

Vi menar att det brister i systemet när personer som är beredda att ta till våld och begå hänsynslösa brott kan försättas på fri fot i stället för att häktas eller snabbt inställa sig för placering på en anstalt.

Mot bakgrund av detta återkommande problem vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att förändra och därmed förkorta tiden från domstolsbeslut till dess att en person som dömts för brott börjar avtjäna sitt straff?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-16 Överlämnad: 2018-08-17 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-08-31 Sista svarsdatum: 2018-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga