Dominans på mediemarknaden

Skriftlig fråga 2019/20:595 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 12 november gav EU-kommissionen klartecken för Telias köp av Bonnier Broadcasting, och från och med den 2 december har Telia formellt tagit över Bonnier Broadcasting.

Den stora stötestenen för godkännandet var huruvida affären bröt mot EU:s konkurrensregler. I beslutet från EU-kommissionen står att Telia måste licensiera så kallade OTT-rättigheter för TV4 till minst en annan marknadsaktör, men Telia kan naturligtvis också välja att fortsätta att licensiera OTT-rättigheter för TV4 till alla marknadsaktörer, så som skett hittills.

Om Telia väljer att lägga sig på miniminivån i EU-villkoren och ge rättigheterna till endast en ytterligare aktör innebär det att en stor andel hushåll inte längre kommer att kunna se TV4 på digitala plattformar, vilket innebär att mediemångfalden inskränks. Det är alltså Telia, där staten är största ägaren, som beslutar om det är mediemångfalden eller det delstatliga företagens marknadsposition som ska prioriteras. Denna situation är helt ny och har sin bakgrund i att Telia har fått tillåtelse att förvärva Bonnier Broadcasting.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser statsrådet att tydliggöra hur regeringen ser på frågan om mediemångfald givet risken att TV4 inte längre blir tillgänglig för alla hushåll i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga