domstolsväsendet i Gävleborgs län

Skriftlig fråga 1999/2000:912 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 9 maj

Fråga 1999/2000:912

av Patrik Norinder (m) till justitieminister Laila Freivalds om domstolsväsendet i Gävleborgs län

Reformeringen av domstolsväsendet genomförs av regeringen utan att riksdagen spelar en avgörande roll. Avigsidan av detta kommer till tydligt uttryck i regeringens beslut att lägga samman Ljusdals och Hudiksvalls tingsrätter.

Tvärs emot Domstolsverkets förslag @ sammanläggning av Ljusdals tingsrätt med Bollnäs tingsrätt @ förordar regeringen att Ljusdals tingsrätt bör sammanläggas med Hudiksvalls tingsrätt. Av remissinstanserna har Riksåklagaren tillstyrkt Domstolsverkets förslag och Rikspolisstyrelsen tillstyrkt sammanläggningen. Kriminalvårdsstyrelsen har inte tagit ställning emot förslaget.

Fakta talar för en sammanläggning av Ljusdals och Bollnäs tingsrätter. Bollnäs är mer centralt beläget och den större domstolen i landskapet. Kommunikationerna ger en tidsbesparing till Bollnäs förmån. Bollnäs är bättre beläget ur åklagarväsendets synpunkt från Gävle. En tingsfiskalstjänst kan bibehållas i Bollnäs.

Regeringen har blivit uppvaktad av företrädare för Hudiksvall. Ingen motivering att frångå Domstolsverkets förslag ges förutan att en samlad bedömning ligger till grund för förslaget.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att få en mer ändamålsenlig domstolsindelning i Gävleborgs län?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-11 Anmäld: 2000-05-16 Besvarad: 2000-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-25)