Dublinförordningens bestämmelser om möjlighet för land att enskilt pröva "Dublinfall"

Skriftlig fråga 2005/06:2138 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 15 september

Fråga 2005/06:2138 av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Dublinförordningens bestämmelser om möjlighet för land att enskilt pröva Dublinfall

Dublinförordningen ger möjlighet för land som så önskar att pröva asylsökandes fulla ansökningar och skäl även i fall då dessa tidigare har vistats i annat land anslutet till Dublinreglerna och bedöms som så kallat Dublinfall. I svensk rättstolkning har det uttytts som att man om särskilda skäl föreligger kan frångå den så kallade förstalandsprincipen. Svenska utlänningsmyndigheter har traditionellt använt denna möjlighet i förordningen ytterst restriktivt.

I Skellefteå har nu medborgarna uppmärksammats på ett tragiskt människoöde. En judisk familj från Ryssland har i Cypern bemötts utan respekt och nedlåtande av den lokala polismyndigheten. Familjen vittnar också om sexuella övergrepp. Trots detta har utlänningsmyndigheter inte bedömt fallet vara av sådan natur att en egen svensk prövning bör göras, utan familjen är planerad att verkställas till Cypern.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att klargöra att Sverige i Dublinförordningen ges rätt att enskilt pröva asylsökandes fulla skäl även om dessa har vistats i annat Dublinland.

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-26 Anmäld: 2006-10-02