Effektbegränsade vapen

Skriftlig fråga 2009/10:1002 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 26 augusti

Fråga

2009/10:1002 Effektbegränsade vapen

av Allan Widman (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I Malmö har under några dagar ett antal bussar beskjutits med vad polisen tror är luftgevär. Dessa så kallade effektbegränsade vapen är normalt endast tillståndspliktiga för omyndiga personer. Trots att många av vapnen kan tillfoga allvarliga kroppsskador och användas för brottsliga ändamål finns ingen möjlighet för polisen att hålla kontroll över vilka som äger sådana vapen. Något register över dessa vapen finns inte och heller inte tydliga regler för förvaring.

Därför vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Vilka åtgärder är justitieministern beredd att vidta för att polis ska kunna veta vilka personer som innehar effektbegränsade vapen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-26 Besvarad: 2010-09-01 Anmäld: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-01)