Effektbrist

Skriftlig fråga 2018/19:711 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ett stort bageri i Malmö har planer på att kraftigt öka sin kapacitet av produktion av bröd. Nu har dock elleverantören Eon satt käppar i hjulen för planerna, rapporterar SvD Näringsliv. Eon hänvisar till att de inte kan garantera den extra el som skulle krävas eftersom stamnätet inte klarar att möta det behov som finns framöver.

Under lång tid har vi varit ensamma om att varna för effektbrist i elsystemet och att Sverige nu för första gången på riktigt länge rör sig in i en sådan riktning. Regeringen är anmärkningsvärt undfallande och verkar inte förstå vad detta leder till. Kortsiktigt bidrar nu även regeringens skattepolitik till att öka effektbristen och brist i överföringskapacitet då lokal kraftvärmeproduktion läggs ned som en följd av chockhöjda skatter. De närmsta två åren kommer även drygt en tiondel av landets elförsörjning att läggas ned då Ringhals 1 och 2 stänger, vilket man från regeringens sida inte ser några problem med.

Sverige behöver en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning för industrin och hushållen. Det är uppenbart att såväl regeringen som den nuvarande energiöverenskommelsen leder oss bort från just detta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika framtida effektbrist i elsystemet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-04 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga