Eftersatt vägunderhåll

Skriftlig fråga 2020/21:2690 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I Gävleborg finns mycket eftersatt vägunderhåll och därmed är många vägar i väldigt dåligt skick. Det försvårar och fördyrar livet för många. Det blir svårt att pendla till jobbet då spåren i vägen är så djupa att bilen riskerar att slå i och därmed gå sönder. Räddningstjänsten fördröjs om det skulle hända en olycka eller om någon skulle bli allvarligt sjuk. Olycksriskerna ökar. Bilar slås sönder, men när de drabbade kontaktar Trafikverket får de veta att budgeten inte medger det underhåll som behövs. Enligt tidningsuppgifter har drabbade fått rådet att byta bil eller flytta när de har sökt hjälp. Det handlar om väg 688 mellan Alfta, Galven och Arbrå där delen mot Arbråhållet verkar vara i sämst skick.

De som bor längs väg 688 mellan Alfta, Galven och Arbrå i Hälsingland kräver ingen lyxväg, de kräver inte ens asfalt längs hela vägen, men de kräver en väg som dräneras och underhålls och är farbar året runt. De vill kunna bo kvar och sätta ned sina bopålar där.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att göra Galvenvägen, det vill säga väg 688 mellan Alfta, Galven och Arbrå i Hälsingland, farbar året runt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-28 Överlämnad: 2021-04-28 Anmäld: 2021-04-29 Svarsdatum: 2021-05-05 Sista svarsdatum: 2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga